Ceramic Style

Dom, Wnętrze, Budownictwo

Poradnik

Penetrometr – czym jest, jak działa i do czego służy?

Penetrometr – czym jest, jak działa i do czego służy?

Właściwości asfaltu można dobrze poznać i opisać, w tym celu bada się jego parametry. Jednym z podstawowych jest penetracja – miara konsystencji asfaltu. Badanie to przeprowadzane jest w celu sprawdzenia twardości asfaltu oraz poziomu odporności nawierzchni, służy temu specjalistyczny przyrząd – penetrometr.

Na czym polega badanie asfaltu za pomocą penetrometru i o czym należy pamiętać?

By przeprowadzić badanie, znormalizowana igła penetracyjna poddawana jest obciążeniu 100 g w czasie 5 sekund i ulega zanurzeniu w asfalcie. Kluczowymi aspektami, decydującymi o powodzeniu badania, są:

  • waga,
  • czas,
  • temperatura. 

Wiele zależy także od głębokości samej penetracji. W przypadku asfaltów do 50 mm optymalna temperatura to 25 stopni Celsjusza. Dla asfaltów o wyższej głębokości ( od 50 mm), optymalną jest 15 stopni Celsjusza. 

Penetracja przeprowadzana jest przez pracownika w celu określenia konsystencji asfaltu, a konkretnie, by sprawdzić jego twardość. Wysoki wynik wskazuje na to, że jest on miękki, zaś niski świadczy o jego twardości. Dzięki specjalistycznemu urządzeniu, jakim jest penetrometr, osoba ta może to dokładnie określić. 

O czym należy pamiętać podczas badania penetrometrem?

Powyżej wspominane warunki są optymalne dla tego badania, więc należy się troszczyć o to, by zawsze były przestrzegane. Pracownik na uwadze musi mieć jednak wiele innych kwestii. Pierwszą jest upewnienie się, czy sworzeń i jego prowadnica są czyste i suche. Do istotnych czynności należy czyszczenie igły penetracyjnej penetrometru

Następnym krokiem jest ustawienie naczynia penetracyjnego w wyznaczonym miejscu, po to, by następnie doprowadzić w nim asfalt do określonej temperatury. Po przygotowaniu wszystkiego osoba przeprowadzająca badanie można opuścić igłę, ale tak, by jej obraz pokrywał się z obrazem, który odbija się w wodzie znajdującej się na powierzchni próbki. 

Penetrometr do badań poziomu odporności nawierzchni i mieszanek asfaltowych – jak działa?

Specjalistyczny cyfrowypenetrometrautomatyczny swoje zastosowanie znalazł podczas badań, których celem jest ustalenie poziomu odporności nawierzchni oraz mieszanek asfaltowych mających charakter mastyksowy. 

Ten specjalistyczny przyrząd służy do badania penetracji asfaltu, które przebiega zgodnie z normą PN – EN 1426. W tym przypadku niezależny system elektroniczny eliminuje wpływ dodatkowego obciążenia i tarcia podczas zagłębiania igły w próbce – dzięki temu pomiar jest wiarygodny. Układ pomiarowy automatycznie ustawia igłę w pozycji początkowej pomiaru. Istnieje także możliwość użycia trybu półautomatycznego – igła pomiarowa ustawiana jest za pomocą joysticka, który jest standardowym trybem pracy penetrometru cyfrowego. 

W obu sytuacjach pomiar odbywa się automatycznie – początkowo dochodzi do wyzwolenia trzpienia, które po określonym czasie jest blokowane. 

W czasie przeprowadzania badania, istotne jest użycie trzpieni cylindrycznych, które wykonane są zgodnie z normą EN12697/20. Ważna jest również rama ulokowana w punkcie, który zapewnia największą stabilność. Tylko w takiej sytuacji penetrometr może prawidłowo pełnić swoją funkcję. Dzięki temu umożliwia osobie wykonywanie pracy, a także uzyskiwanie miarodajnych wyników, które dotyczą parametrów poszczególnych nawierzchni. 

Jak przygotować penetrometr tłoczkowy do badania nawierzchni i jak ono przebiega?

Przystępując do badania nawierzchni za pomocą specjalistycznego urządzenia, jakim jest penetrometr, pracownik musi pamiętać o odpowiednim sposobie ustawienia – stabilnym. Kolejnym krokiem jest jego przygotowanie zgodnie z zaleceniami producenta – dotyczy to zamontowania obciążników, zamocowania trzpień i czujnika zegarowego. Ważne by czujnik zegarowy nie był zbyt mocno zaciśnięty – mogłoby to obniżyć jego wydajność. 

Przed przystąpieniem do badania, pracownik powinien wznieść kołek czujnika i przesunąć go ponad punkt podparcia, a dalej o jego upuszczeniu. Kiedy już do tego dojdzie, pozostaje jedynie kwestia wyzerowania czujnika, wypełnienia łaźni wodnej cieczą i uregulowanie jej temperatury. 

Przebieg pomiaru przy użyciu penetrometru do nawierzchni

Na początek osoba analizująca stopień twardości nawierzchni za pomocą penetrometru, musi przygotować próbkę w specjalnych, sześciennych formach i ulokować ją pod trzpieniem urządzenia. Kolejno musi ją wstępnie obniżyć poprzez przekręcenie koła — trzeba to robić do momentu zetknięcia trzpienia z próbką. Dalej osoba wykonująca badanie powinna ustawić i wyzerować czujnik, następnie przesunąć go w bok, przenieść obciążniki i wymienić próbki – ma to miejsce tuż po zakończeniu badania. 

Udostępnij